Grantová výzva – Prodloužení termínu uzávěrky do 15. 8. 2021

Objevujme Česko představuje grantovou výzvu na podporu projektů zaměřených na prezentaci turistických atraktivit Česka prostřednictvím sdílené a veřejně dostupné platformy mobilních průvodců TourStories vyvinuté pro lokality, destinace a atraktivity jako jsou muzea, galerie, hrady, zámky, parky, města, služby osobních průvodců, naučné stezky apod.

Výběrová komise složená z partnerů projektu: Asociace muzeí a galerií ČR, CzechToursim a odborníků na cestovní ruch, kulturu, digitalizaci vybere pět nejlepších a nejzajímavějších projektů, které získají finanční podporu tvorby interaktivních mobilních průvodců a provozu na 2 roky v mobilní aplikaci TourStories, univerzální platformě digitálních interaktivních mobilních průvodců.

Projekty budou hodnoceny po obsahové stránce (téma, příběh), atraktivitě a relevance pro návštěvníky, vlastní realizovatelnosti (vč. časového rámce) a zohledněno bude také regionální rozložení.

1. místo:
Realizace projektu v ceně 85 000 Kč

2. místo:
Realizace projektu v ceně 75 000 Kč

3. místo:
Realizace projektu v ceně 60 000 Kč

4. místo:
Realizace projektu v ceně 50 000 Kč

5. místo:
Realizace projektu v ceně 40 000 Kč

Harmonogram

Vyhlášení výzvy 1. 6. 2021
Termín uzávěrek je 15. 8. 2021
Zveřejnění výsledků 1. 9. 2021
Následuje realizace projektů dle časových možností

Registrační formulář

Více informací

Nově

Z důvodu četných žádostí a letní době dovolených, vyhovujeme žádostem o prodloužení a termín uzávěrky pro podání žádosti je prodloužen do 15. 8. 2021.