Česká republika získala mezinárodní známku „Safe Travels Stamp“ udělovanou Světovou radou cestovního ruchu – World Tourism & Travel Council (WTTC) a pyšní se statutem bezpečné destinace. Podnikatelé a asociace v cestovním ruchu mohou o udělení známky Safe Travels žádat od 1. října 2021 prostřednictvím webových stránek agentury Czech Tourism.

O známku žádala za destinaci Česká republika národní centrála cestovního ruchu CzechTourism, která na základě podkladů od Hospodářské komory ČR, oborových asociací a Ministerstva zdravotnictví ČR vypracovala soubor preventivních bezpečnostních a hygienických doporučení pro jednotlivá odvětví cestovního ruchu, závazných pro získání známky Safe Travels.

Safe Travels Stamp – Známka Safe Travels je oceněním pro destinace a společnosti po celém světě, které přijaly globální standardizované doporučení SafeTravels v oblasti zdraví a hygieny. Tato známka pomůže cestovatelům rozpoznat země a společnosti po celém světě, které tyto celosvětově standardizované normy “bezpečného cestování” implementovaly.

Podnikatelé a asociace v cestovním ruchu mohou o udělení známky Safe Travels žádat od 1. října 2021 prostřednictvím registračního formuláře webových stránkách agentury CzechTourism. Zde naleznou také doporučení a z nich vyplývající zásady, pravidla a podmínky používání známky Safe Travels pro jednotlivá odvětví (např. maloobchodní prodejny, hotely, restaurace, sauny, koupaliště, golfové areály, kina, lanové dráhy a další), které se odesláním formuláře zaváží dodržovat. Udělení i užívání známky Safe Travels je zdarma. Dodržování závazných zdravotních a hygienických norem v provozech a podnicích bude formou mystery shoppingu provádět externí dodavatel.

Převzato z oficiální tiskové zprávy agentury Czech Tourism.

Kontakt: Ivana Vejvodová, tisková mluvčí ČCCR – CzechTourism, tel.: +420 607 932 662, e-mail: vejvodova@czechtourism.cz