Sokolov je město, které si možná většina z vás spojí s těžbou hnědého uhlí. Při bližším poznání však zjistíte, že je to město s řadou zajímavých památek, parky a krásnou okolní přírodou Krušných hor a Slavkovského lesa.


Malá lekce z historie

Až do roku 1947 se Sokolov jmenoval Falknov nad Ohří podle německého Falkenau, Falk znamená německy sokol. Podle báje totiž město založil rytíř Sebastian, který choval lovecké sokoly. Tento pták je dodnes v městském znaku a dávnou legendu připomíná i kašna s postavou sokolníka na Starém náměstí

 

Zámek Sokolov

První písemná zmínka o Sokolovu pochází ze 13. století, ale osídlení je podstatně starší. Úrodná půda kolem řeky Ohře již předtím přilákala slovanské obyvatelstvo, které se věnovalo především zemědělství a založilo zde několik osad. Během německé kolonizace se osídlení rozšířilo i do klimaticky méně příznivých oblastí, začala vznikat první městečka a rozvíjela se řemesla a hornictví. V 18. století došlo k velkému rozmachu městských řemesel a také chmelařství, na konci století však zemědělskou tradici nahradilo dobývání a využívání hnědého uhlí. Nová průmyslová éra Sokolova je spojena se zakládáním dolů, ale také skláren a chemických a keramických provozů. Slibný rozvoj města zbrzdily velké požáry a později také nálety spojeneckého letectva. Negativně do dalšího vývoje zasáhl rovněž odsun německého obyvatelstva a následující neuvážené demolice původní zástavby. I přesto se pro další generace zachovala řada pamětihodností, jak v Sokolově, tak v jeho okolí.


Co nesmíte minout

S historií města se nejlépe seznámíte v krajském muzeu v renesančně-barokním zámku Sokolov. Ten se nachází ve středu města na místě původní vodní tvrze ze 13.stol. a pozdně gotického hrádku. V současné době zámek tvoří čtyřkřídlá budova s uzavřeným nádvořím, čtyřmi nárožními věžemi a zahrada ve francouzském stylu. Stálé expozice se kromě dějin regionu zaměřují na hornictví, sklářský průmysl a přírodu a naleznete tu i atraktivní modely dobových hornických strojů a zařízení dolů. Nechybí informace o produkci krajek a hudebních nástrojů, ani detaily o přírodě regionu, místní fauně a floře a životě lidí a etnografii. 

 

Hornické muzeum v Krásnu

Součástí Muzea Sokolov jsou taktéž nedaleko ležící Důl Jeroným, Hornické muzeum Krásno a Štola č. 1 Jáchymov. Důl Jeroným je unikátním svědkem hornické kultury a dovednosti našich předchůdců. V Krásně na návštěvníky čeká v budově bývalé úpravny rud stálá expozice, která vás seznámí s historií těžby hnědého uhlí od 19. století až do současnosti. A  260 metrů dlouhá štola v Jáchymově připomíná nejen způsob dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení politických vězňů, kteří byli nuceni v této a podobných štolách těžce pracovat.

Z místních památek si pozornost jistě zaslouží ještě kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského a Nosticovskou hrobkou. Klášter s kostelem byly vybudovány v 17. století, poté byl však zrušen tehdejším komunistickým režimem. V 50. letech v něm sídlila Československá armáda, později sloužil dokonce pouze jako sklad. Během těchto let klášter s kostelem značně zchátraly. Tristně skončila i hrobka Nosticů, jež padla za oběť hledačům pokladů. Nyní je však krásný areál, který sestává z několika budov, jež obklopují čtvercový rajský dvůr, po rekonstrukci a slouží jako koncertní a výstavní síň. Od roku 2011 se tu také vaří pivo Permon.


Výlety po okolí

Přímo ve městě můžete navštívit rozhlednu Hard. Kamenná rozhledna stojí na místě, kde již dříve rozhledna stávala. Dnešní rozhledna je asi o 4 m nižší než původní, od které se liší jen v malých detailech. Výhled na centrum města sice zakrývají vzrostlé stromy, zato si ale můžete dobře prohlédnout jeden z místních povrchových dolů. Dnešní název Hard je novodobý název návrší, které se původně nazývalo Hartberg. Býval zde hřbitov a střelnice.

 

Dost už ale bylo centra, Sokolov poskytuje mnoho možností, kam se vydat po okolí. Ať se vydáte jakýmkoli směrem, vždy narazíte na nějakou zajímavou zastávku. Když se například vydáte po modré turistické značce, dojdete k pozůstatkům hradu Hartenberg. Tento původně rodový hrad byl založený ve 13. stol. byl později byl přestavěn na zámek. Po druhé světové válce zůstal ponechán osudu a chátral a dnes už je ho možno považovat pouze za zříceninu. Zachovány jsou terasy, nádvoří, torza paláce a věže. Nedaleko od hradu vede také značená cyklostezka.

Stejným směrem, ale o něco blíž k německým hranicím se nachází obec Kraslice. Okolí Kraslic tvoří dosud nepoškozená přírodní území s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů – ideální místo pro relaxační procházku. Z Kraslic se můžete vydat dál do městečka Luby. Cestou potkáte přírodní památku Vysoký kámen. Jedná se o impozantní křemencové skály, tyčící se nad okolními lesy při státní hranicí s Německem v nadmořské výšce 773 m. n. m. Skály připomínají zříceninu hradu a jsou oblíbeným cílem výletů. Na vrcholu Vysokého kamene je upravená vyhlídka, z níž je nádherný výhled na západní část Krušných hor, Slavkovský les a Český les. Samotné město Luby je proslulé výrobou hudebních nástrojů. Z Lubů se vyvážely smyčcové nástroje, kytary, loutny, citery, jakož i jednotlivé součástky a polotovary pro výrobu hudebních nástrojů téměř do celého světa. Unikátní nástroje, jež jsou dokladem bohaté řemeslné minulosti Lubska, je možné si prohlédnout ve vzorkovně firmy Strunal Schönbach, která se nachází přímo v městečku.

 

Vyhlídka na vrcholu Vysokého kamene

Mezi Kraslicemi a Sokolovem se nachází Komáří Vrch, nejvyšší kopec nad městem Rotava. Kromě krásného výhledu zde najdete zajímavou skupinu kamenných moří, žulových srubů, hradu, torů a kamenných proudů z doby ledové. Pokud rádi obdivujete přírodní krásy, určitě si také nenechte ujít Těšovický vodopád. Najdete ho na na pravostranném přítoku Ohře, nedaleko přírodní památky s názvem Údolí Ohře. Je vysoký 2,5 metru a v zimě se mění na ledopád. A lákadlem by rovněž mohl být zatopený lom Dasnice, který se nachází asi 13 kilometrů od Sokolova. Činnost v bývalém kamenolomu uprostřed lesů byla ukončena v roce 2004, a ten od té doby prošel rozsáhlou rekultivací. Spodní část lomu byla zatopena a vznikly tady nové cesty, díky nimž dnes návštěvníci mají přístup k nádherně čisté vodě, která v horkých letních dnech vybízí ke koupání. Vysázeny tady byly také nové stromy, a tak si tady na své přijdou i milovníci přírody. Od jezírka v lomu jsou hezké výhledy na klášter v Chlumu sv. Maří, na elektrárnu Tisová a do širokého okolí Slavkovského lesa.


Kam za zábavou

Pokud máte namířeno do Sokolova v letních měsících, vyplatí se znát jména Michal a Medard. Zatímco Michal je název oblíbeného přírodního koupaliště s tobogánem a řadou atrakcí, které vzniklo na místě bývalého povrchového dolu, Medard je zajímavý projekt jezera, které se teprve rodí. V rámci rekultivace oblasti jezero postupně zaplňuje důl stejného jména západně od města a několik dalších v sousedství. Počítá se s využitím pro vodní sporty a v jeho okolí vzniká rozsáhlá rekreační oblast.

 

Koupaliště Michal

Kromě koupališť Medard a Michal v Sokolově najdete také krytý aquapark. Hráči golfu se mohou vypravit na golfové hřiště v Dolním Rychnově, pro milovníky techniky je skvělým zážitkem Muzeum techniky v bývalém podzemním protiatomovém krytu, kde je k dispozici také půjčovna kol a koloběžek. A kdo má rád stará řemesla a rád si vyzkoušel tradiční řemeslné postupy na vlastní pěst, ten musí navštívit Statek Bernard

Okolí Sokolova je taktéž hojně protkáno cyklostezkami, pokud jste tedy milovníci výletů na kole, určitě se podívejte na místní nabídku. A cyklisté, stejně jako in-line bruslaři či pěší jistě ocení lesopark Bohemia, který se nachází v místě bývalého hnědouhelného lomu a díky zpevněným plochám je vhodný pro různé druhy aktivního odpočinku. Nabízí volně přístupná hřiště a nářadí pro kondiční a workoutové aktivity, dráhu pro kolečkové bruslení a cyklistickou terénní dráhu pro singltrek. V průběhu roku se zde koná řada kulturních a společenských akcí. Areálem sousedí se sportovní halou pro volejbal, basketbal či nohejbal, s venkovními hřišti pro fotbal a malou kopanou s přírodní i umělou trávou, plochami a tělocvičnami a terénní dráhou pro cyklisty. Rovněž jím prochází naučná stezka.

Tak na co ještě čekáte? Vydejte se poznávat blízké i vzdálené okolí Sokolova! Určitě nebudete litovat!