V nejzápadnějším výběžku naší vlasti, vklíněné mezi Bavorsko a Sasko, leží město Aš se svými třinácti tisíci obyvateli. Láká vás člověkem nedotčená krajina a příroda? Zajímáte se o historické mezníky našich dějin? Pak tedy do nejzápadnějších končin Česka, kde se rozprostírá Ašsko, určitě vyrazte. Čekají vás úžasné vyhlídky, naučné stezky, cyklistické výlety, horská turistika i kvalitní ovzduší. 


Malá lekce z historie

Název nejzápadnějšího města České republiky pochází z německého jména ryby – lipana (die Äsche), kterého má město také ve znaku. Z dávných dob je o Ašsku jen málo spolehlivých záznamů, území bylo postupně osidlováno až ve 12. století německými kolonisty. První písemná zmínka pochází z roku 1270, kdy byl tehdy původním německým názvem Asch tržní vsí. V průběhu 14. století získali celou oblast Zedwitzové, kteří ovlivňovali ašské dějiny dalších 600 let. Díky jejich vlivu zůstalo Ašsko po 30leté válce jediným protestantským územím v Čechách. V roce 1814 vypukl v Aši obrovský požár, který postihl podstatnou část města?  a obec pak musela být postavena prakticky znova. Po katastrofální neúrodě roku 1817 a zničení úrody o rok později vznikl velký nedostatek potravin. Přes všechny nešťastné události se stala ve 20. století Aš významným střediskem především textilního průmyslu, který po dlouhou dobu udával charakter zdejšího kraje.


Co musíte vidět v nejzápadnějším městě České republiky

Ve městě se zachovala řada významných památek. Nedaleko novorenesančního kostela sv. Mikuláše stojí budova Národopisného a textilního muzea, postavená na místě vyhořelého zámku Zedtwitzů na Mikulášském vrchu. Světově unikátní je sbírka přibližně 25 000 kusů rukavic. Ovšem nadšené cestovatele po Česku bude mnohem víc zajímat druhý obor, jemuž se muzeum věnuje. Jedná se o evidenci kamenných křížů, božích muk, smírčích křížů a kamenů z celé České republiky, spojenou se zmapováním hraničních a mezních kamenů na Ašsku. Smírčích křížů najdete na Ašsku opravdu hodně, také řadu pomníků a památníků. Za vidění stojí i socha církevního reformátora Martina Luthera v životní velikosti odlitá z bronzu, jediná v republice. Další zajímavostí je rovněž kamenný most, který byl postaven v roce 1724 a je tak nejstarší stavbou v Aši. Kdysi spojoval starý a nový hřbitov, dnes je však bohužel nefunkční.

 

Kostel sv. Mikuláše

Přírodní bohatství

Hlavními turistickými lákadly však nejsou historické památky, ale zajímavá místa v okolí, kterými se Ašsko pyšní. Tato nejzápadnější oblast se nachází v bývalém zakázaném hraničním pásmu, tudíž byla v celém výběžku zachována nádherná příroda. Na Ašsku se rozkládají dva přírodní parky (Smrčiny a Halštrov), několik chráněných území, evropsky významná lokalita Natura 2000 (Lužní potok), významné krajinné prvky, památné stromy a několik menších, přírodně atraktivních území. Také okolní lesy, které jsou plné hub a lesních plodů, nabízí spoustu možností aktivní i pasivní relaxace.

Území, které bylo vyhlášeno přírodním parkem, je Halštrov – také známý jako Ašské Švýcarsko. Halštrov láká návštěvníky hustými lesy, členitými údolími a tajuplnými zákoutími. Hlavní spojnicí přírodního parku je říčka Bílý Halštrov. Pramení v Halštrovském lese nedaleko obce Výhledy, asi 3 km od města Aše. Pramen má silný vývěr, kolem kterého je vybudována studánka. Na své cestě krajinou protéká zajímavými přírodními a historickými místy Halštrova. 

Nedaleko silnice směrem z Aše do Chebu najdete Goethovu skalku a Goethův kámen, ojedinělé skalní útvary mezi Aší a Hazlovem, které mile překvapí a poodhalí krásy neživé přírody. Skály jsou porostlé borovým lesem, roste tu i několik zákonem chráněných rostlin, , mezi které patří pověstná kapradina Vratička měsíční, mochna jarní, chráněný zimostrázek alpský a léčivka prvosenka jarní. Za života Johanna Wolfganga Goetha byla právě tato vyhlídka jeho oblíbeným místem, odkud pozoroval údolí Hazlova a Ašska.  

 

Goethova skalka a Goethův kámen

Za návštěvu stojí i nejzápadnější místo naší země. Nachází se pod Mlýnským vrchem u dvou malebných rybníčků na soutoku Újezdského potoka a potůčku vytékajícího z těchto rybníků. Na každé straně potoka jsou historické hraniční kameny, nedávno přibyla i lavička a informační panel, který připomíná historii vesnice a život v ní. 


Vyhlídka kam se podíváte

Ašský výběžek je součástí pohoří Smrčiny, jehož nejvyšším vrcholem je Háj. Ten se svými téměř osmi sty metry a s kamennou stoletou vyhlídkovou Bismarckovou rozhlednou, můžete najít asi kilometr a půl severovýchodně nad městem Aš, kde se rozkládá přírodní park Halštrov. Tuto nejzápadnější rozhlednu v České republice lze rozhodně považovat za největší dominantu a ikonu města Aše. Je to jedna z nejmohutnějších kamenných rozhleden v Čechách. Měří 34 m a ve výši 24 m je vyhlídková plošina s osmi okny. Stromy bránící ve výhledu byly vykáceny, krásnému výhledu tak nic nebrání. 

 

Rozhledna na Háji

Rozhledna na vrchu Háj rozhodně není v okolí jediná. Ašsko si milovníci rozhleden a vyhlídek zkrátka zamilují. Můžete zde navštívit například vrch Stráž, Zelenou Horu s další Bismarckovou rozhlednou, Rozhlednu u Strejců v Horních Lubech, německý Kapellenberg s místní expozicí, kopec Kornberg v německé části Smrčin, vrch Bismarcksaure – Markneukirchen, rozhlednu Wirtsberg zvanou ježek a východně od Adorfu novou dřevěnou rozhlednu s přilehlou restaurací.


Zříceniny, vodní hrady a kapličky

Hrad nebo zámek byste přímo v Aši hledali marně, protože všechny rezidence shořely při četných požárech. Když ale kousek popojedete, na kus historie přece jen narazíte. Ve vesnici Podhradí vzdálené šest kilometrů od Aše najdete zříceniny hradu Neuberg ze 13. století, který patří k nejstarším památkám na Ašsku. Dnes z něj zůstala pouze dvaadvacet metrů vysoká věž. O kousek dál, v centru Hazlova stojí další původně gotický hrad ze 13. století, který byl postupně přestavěný na zámek a nakonec i na barokní kostel. Pokud jste milovníci romantiky, musíte navštívit hrad Vildštejn v městečku Skalná. Patří totiž mezi jedny z nejstarších a nejzachovalejších kamenných vodních hradů v České republice.

Mezi významné kulturní památky se počítá i hrad Seeberg někdy označovaný jako Ostroh. Od roku 2007 se můžete projít po naučné stezce s názvem „Okolí hradu Seeberg“, která zahrnuje například okolní mlýn, kostel sv. Wolfganga, kapličku či Kachní rybník. 

 

Hrad Seeberg

Neopomeňte si prohlédnout poučnou výstavu o vesnickém životě v 18. století na Chebsku. Další významnou stavbou je hrad v Libé, v 18. století přestavěný na barokní zámek. Nyní jej noví majitelé postupně rekonstruují. 


Kam za zábavou

Region využívá těchto svých přírodních zajímavostí pro rozvoj turistiky, ale také cykloturistiky. Nabízí skoro sto padesát kilometrů značených cyklotras i bohatou paletu sportovišť jako je například nově vybudovaný multifunkční sportovní areál Háj s několika hřišti, in-line dráhou, lezeckou stěnou, dětským hřištěm a dalšími atrakcemi. V létě se můžete vykoupat v přírodní vodní nádrži Halštrov či v Aquaforu v nedalekých Františkových Lázních. V zimě je navíc k dispozici lyžařský areál. Vybere si zkrátka každý. 🙂