Už více než 650 let je Karlovarský kraj neodmyslitelně spjat s lázeňskou léčbou, která je založena na využívání přírodních zdrojů jako jsou termální i studené minerální prameny, bahna, slatiny a plyny. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov.  Místní lázně si získaly mimořádný věhlas daleko za hranicemi naší země. Lázeňský trojúhelník byl díky své jedinečnosti nominován pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.

 

Legenda o Karlu IV. a vznik lázeňských měst 

 

Do lesů v srdci Evropy, na západě Čech mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem se ze svého hradu Loket často vydával na lov český král Karel IV.. Podle legendy narazila jeho družina jednoho dne na horký pramen, kterému záhy císař přiřkl léčivou moc. O té se totiž sám na vlastní kůži přesvědčil, když díky místní vodě vyléčil svou zraněnou nohu. Nařídil, aby místo kolem pramene bylo osídleno a to se také stalo. Přestože Karlovy Vary čelily během staletí několikrát válkám i živelným pohromám, neustrnuly ve svém lázeňském, architektonickém ani kulturním rozvoji a staly se jedním z nejoblíbenějších lázeňských měst na světě. 

 

Za vznikem Františkových Lázní nestojí nikdo méně vznešený. V okolí léčivých pramenů nedaleko Chebu založil v roce 1793 první slatinné lázně na světě rakouský císař František I.. Město, které na jeho počest nese jeho jméno, vyrostlo během necelých 200 let. O něco později poté vznikly Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov

 

Slavné osobnosti, které navštívily Karlovarský kraj

 

K věhlasu místních lázní přispěla samozřejmě léčivá síla pramenů, kvalitní lázeňská péče a  krása měst i okolní přírody, ale také dobré PR. 😉 Jezdila se sem totiž léčit bohatá šlechta a vědecké, politické a umělecké špičky z celého světa. Mezi nejvýznamnější lázeňské hosty patří bezesporu ruský car Petr Veliký, skladatel Ludwig van Beethoven, císař František Josef I., básník Johann Wolfgang Goethe, klavírní virtuos Fryderyk Chopin, první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, psycholog Sigmund Freud a mnoho dalších. Někteří z nich se v regionu objevili jen na okamžik, jiní přilnuli k syrové kráse západního koutu Čech natolik, že se sem rádi vraceli nebo dokonce zůstali několik let. 

 

 

Téměř po každém významném hostovi je něco pojmenované. Některým byl zbudován pomník, po jiných jsou nazvány lesní stezky. Karlovy Vary jsou ale oblíbené i u novodobých VIP, za což se zasloužil především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který se koná pravidelně od roku 1946. Ne zřídka se tu objevují hvězdy jako Jude Law,  Antonio Banderas, John Malkovich, Robert De Niro, Renée Zellweger a další.

 

 

Kromě slavných osobností, které navštívily Karlovarský kraj, nesmíme zapomenout ani na místní rodáky, kteří se zasloužili o to, aby se o západočeském kraji vědělo i za hranicemi. Mezi nimi je například profesor fyziky Heinz Kurt Henisch, díky jehož poznatkům a působení se univerzita v Pensylvánii  stala centrem studia historie fotografie v USA, kraslický rodák Franz Gruss, kterého u nás i ve světě proslavily jeho krajinomalby či “český král valčíků” Josef Labitzký.

 

Karlovarský kraj od pradávna ukrývá ještě další poklad

 

Věděli jste, že Krušnohorská hornická krajina patří na Seznam světového dědictví UNESCO? Myslíme si, že zcela zaslouženě, vždyť Krušné hory patří díky rozmanitosti surovin k těm nejunikátnějším hornickým místům na světě. Již od středověku zde vznikaly malé osady, v jejichž blízkosti se těžilo stříbro a později další rudy. Hospodářsky nejvýznamnější postavení zaujímal jáchymovský rudní revír, kde se kromě těžby razily také stříbrné mince. Jáchymovský tolar se zobrazením českého královského lva dal vzniknout mincovnímu systému, který trval více než 350 let a rozšířil se v Evropě i v zámoří. Navíc je po něm pojmenována nejznámější měna na světě – dolar. V roce 1716 zde vzniklo první hornické učiliště na světě a na konci 19. století se těžba v okolí Jáchymova dostala do povědomí díky objevení radioaktivního prvku radium významnou francouzskou vědkyní Marií Curie-Sklodowskou v místním smolinci. 

Celá oblast Krušnohoří je z celosvětového hlediska významná jako technologické a vědecké centrum, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních oblastí po celém světě. Byly to například techniky čerpání důlních vod a hutního zpracování rud, vznikly zde první geologické mapy a vyšly zde i první důležité příručky a učebnice hornictví a hutnictví. Vše dokládá muzeum muzeum v tehdejší Královské mincovně Jáchymov. Pokud vás tato tématika zajímá, určitě stojí za návštěvu.

 

 

Co ještě proslavilo Karlovarský kraj?

Každý region má své tradiční výrobky. Ne však každý se může pochlubit tolika výrobky, jenž proslavily Českou republiku po celém světě. Produkty převážně z místních zdrojů zpracované originálními recepturami a technologiemi jsou živým dědictvím Karlovarského kraje. 

 

Karlovarský porcelán

Pojem „Karlovarský porcelán“ znamená nejen dlouholetou tradici trvající již téměř 220 let, ale také kvalitu a světový věhlas. Vzhledem k tomu, že základní surovina – kaolin je v karlovarském regionu jednou z nejkvalitnějších na světě a jeho zpracování na tak vysoké úrovni, je zdejší porcelán velmi žádaným artiklem. A porcelánové pohárky v různých barvách, tvarech i s pestrým zdobením patří ke Karlovým Varům stejně neodmyslitelně jako jejich léčivé prameny.

 

Výrobky sklárny Moser

Historie sklárny Moser je spojena se jménem jedné z nejvýraznějších postav historie sklářské výroby, Ludwigem Moserem, který získal pověst nejprestižnějšího výrobce křišťálu v Rakousko-Uherské monarchii. Během své existence se rodinná sklárna stala dvorním dodavatelem královských dvorů a dodnes úspěšně zachovává bohatou tradici výroby luxusního nápojového a uměleckého skla. Úspěch místních produktů spočívá v dokonalém rukodělném zpracování výrobků, jejich špičkové kvalitě a nevšednímu talentu mistrů sklářů

 

 

Becherovka

U zrodu světoznámého bylinného likéru s typickou hořkosladkou chutí a zlatavou barvou stál zkušený obchodník Josef Vitus Becher. Řemeslo po něm převzal jeho syn Jan, který je považován za skutečného „otce“ Becherovky. Věnoval jí veškerou svou píli i vášeň a rozvíjel ji téměř 40 let. Díky přísně tajné receptuře chutná Becherovka stejně dnes jako před 200 lety a její chuť je nenapodobitelná, protože mezi bylinami z exotických krajin jsou i ty, které rostou jenom na Karlovarsku. 

 

Karlovarské lázeňské oplatky

Lázeňské oplatky jsou již přes sto třicet let jedním z nejoblíbenějších tradičních výrobků. První zmínky o výrobě Karlovarských oplatek pocházejí z poloviny 18. století. Již záhy si získaly světovou proslulost. Na Světové výstavě v Paříži v roce 1900 byly oceněny zlatou medailí. V novodobé historii byly jako typický český produkt vyhlášeny jedním z nejprodávanějších výrobků českého pavilonu na Všeobecné světové výstavě EXPO v Hannoveru. Díky tradiční receptuře a užití karlovarské vřídelní vody při výrobě si uchovávají specifické vlastnosti.

 

Hudební nástroje Amati

V podhůří Krušných hor má dlouhou tradici výroba hudebních nástrojů. Důkazem je například česká firma Amati, která se rukodělnou výrobou příčných fléten, žesťových, cylindrových a dalších hudebních nástrojů zabývala od poloviny 18. století a své výrobky během svého působení exportovala do celého světa. 

 

Mattoni

A ke Karlovarsku neodmyslitelně patří také místní slavná minerálka.Orel Mattoni se zrodil v roce 1873 v lázeňské obci Kyselka. Panenská příroda a jedinečná poloha na rozhraní Krušných a Doupovských hor daly minerální vodě Mattoni její nezaměnitelnou chuť a způsobily, že získala oblibu nejen u nás, ale i v zahraničí.