Bahenní sopky, solná pole, křemelina, výrony plynů. Nedaleko Františkových Lázní se nachází krajina, která jako by ani nepatřila do České republiky. Spíš to tam vypadá jako někde na Islandu. Vítejte v Národní přírodní rezervaci Soos. 

Rezervace nabízí unikátní pohled na přírodu z úplně jiného úhlu. Místo připomínající pustou měsíční krajinu kdysi bývalo slaným jezerem, ale během stovek let se přeměnilo v rašeliniště. Vyvěrá zde mnoho minerálních pramenů a oxid uhličitý v bahenních sopkách, tzv. mofetách. Na rozdíl od jiných oblastí, které si člověk v minulosti podrobil a vytvořil z nich třeba lázně, například Karlovy Vary nebo Františkovy Lázně, tady stále vládne Země. Bublající mofety si tu spontánně hledají nové cesty na povrch a výrony plynů zbarvují zeminu každý rok jinak. V posledních letech je přírodní rezervace vyhlášená také díky rostlinné a živočišné říši. Na přírodě se zde nechává veškerá údržba a rozhodnutí, a tak vznikají unikátní samostatné ekosystémy. Je to zkrátka podívaná, která nemá na našem území obdoby. Přírodní rezervací vede naučná stezka, ale najdete zde také muzeum, geologický park, pavilon s modely prehistorických ještěrů či stanice pro záchranu živočichů. 

Naučná stezka SOOS

Přímo po dně vyschlého jezera dnes vede téměř kilometr a půl dlouhá naučná stezka. Kdo se po ní vydá, dozví se z informačních panelů mnoho zajímavostí. Popisují totiž nejen geologické výjimečnosti této lokality, ale představují také unikátní faunu a chráněné živočichy, kteří tu žijí. Cestou návštěvník míjí i pramen minerální vody. Jmenuje se Císařský pramen a je prý nejchutnějším a také nejteplejším pramenem v celé Chebské pánvi. Jeho celoroční teplota se pohybuje okolo 17 stupňů Celsia. A na své si jistě přijdou také milovníci flóry. V NPR SOOS najdete široké zastoupení slanomilné vegetace. Jde o opravdové rarity, např. slanomilná orchidej korálice trojklanná a další slanomilné rostliny.

Muzeum SOOS

Cena vstupného do rezervace zahrnuje automaticky také expozici místního muzea, která stojí za zhlédnutí nejen v případě, že by vám počasí zrovna nepřálo. Muzeum SOOS nabízí expozice Příroda Chebska a Příroda SOOSu a dále pak expozici Ptačí svět Chebska, kde se dozvíte spoustu zajímavostí o rezervaci, flóře a fauně Chebska.

Dinosauři v životní velikosti

Velkým lákadlem pro rodiny je pavilon s expozicí Dějiny Země. Najdete zde výstavu fosílií a modely dinosaurů v životní velikosti, které nadchnou geovědce všech věkových kategorií. Expozici doplňují velkoplošné reprodukce obrazů Zdeňka Buriana, legendárního českého umělce specializujícího se na období druhohorních prehistorický ještěrů. Nechybí řada zajímavých informací z oblasti paleontologie.

Stanice handicapovaných živočichů SOOS

Součástí rozsáhlé rezervace SOOS je také záchranná stanice pro zraněné živočichy. Díky péči místních odborníků ročně přežijí stovky na životě ohrožených zvířat, která jsou, pokud je to jen trochu možné, po zotavení navrácena zpátky do volné přírody. Část zvířecích pacientů tu zůstává natrvalo a najdou se i takoví, kterým stanice shání nový domov, jako je to třeba u čápa Chebáčka. 🙂 

Foto: Infocentrum Františkovy Lázně – Jan Konopiský, TaGreta