Kruté pracovní podmínky, týrání vězňů, zima, hlad a smrt. I taková je historie jáchymovských dolů. Koncem 50. let byla těžba na Jáchymovsku utlumována a tábory začaly postupně mizet z krajiny i paměti. Tomu, aby se na hrůzy bývalého režimu zcela zapomnělo se snaží zabránit naučná stezka Jáchymovské peklo.

Malá lekce z historie

Jáchymov je město proslulé bohatou pětisetletou hornickou tradicí. Slavná hornická minulost je ale poznamenána tragickými událostmi posledního období těžby. Historie Jáchymovského pekla se začala psát již v roce 1945, kdy byly jáchymovské doly obsazeny Rudou armádou. Zpočátku zde pracovali němečtí váleční zajatci a kolaboranti. Postupem času je však nahrazovali lidé odsouzení za svou politickou neloajálnost. V roce 1946 byl zřízen národní podnik Jáchymovské doly, který podléhal zvláštnímu režimu utajení a ochrany a jehož veškerá produkce uranu putovala do Sovětského svazu. V oblasti Jáchymovska a Slavkovska bylo v letech mezi lety 1949 a 1953 zřízeno celkem 18 vězeňských táborů. Ty byly velice rychle zaplněny tisíci vězni, kteří byli nuceni k namáhavé vyčerpávající práci v podzemí často v nelidských podmínkách. Sami vězni byli v řadě případů svými vězniteli utvrzováni v přesvědčení, že jsou pouze „muklové“, tedy Muži Určení K Likvidaci. Do roku 1961 poznalo bídný život v táborech na 65 tisíc lidí. Za necelých 15 let těžby bylo vydobyto téměř 8000 tun uranu. Jen v roce 1953 se vytěžilo 554 tun uranu. Pro srovnání, v předchozích 92 letech se celkem vytěžilo pouze 650 tun

Naučná stezka mezi pracovními tábory

První informační tabule naučné stezky Jáchymovské peklo je umístěna u kostela sv. Jáchyma. Stezka začíná symbolickým znázorněním jednotlivých komunistických táborů – tzv. „Křížovou cestou ke svobodě“. Celkem 16 kamenů odkazuje na 16 pracovních táborů vybudovaných v blízkosti uranových dolů. Nad kostelem se cestičkou vlevo dostanete k areálu dolu Svornost, který patří mezi nejstarší dosud činné doly ve střední Evropě a pravidelně odvádí léčivou radonovou vodu z hloubky 532 metrů až do vašich koupelí. Vedle Svornosti se nachází průzkumná Štola č.1. Jedná se o jednu z mála zpřístupněných podzemních prostor ve městě, při jejíž návštěvě se dozvíte nejen o historii a způsobech těžby nerostných surovin v okolí, ale také o nucených pracovních silách a jejich pracovních i životních podmínkách při těžbě uranových rud. Uvnitř štoly jsou k vidění ukázky různých druhů důlní výztuže, důlních vozíků a dobývací techniky a součástí jsou i původní katry – mříže zabraňující útěku vězňů. Od Štoly č.1 projdete tzv.Mauthausenskými schody do tábora Svornost.

Naučná stezka Jáchymovské peklo ale nespojuje jen místa s temnou minulostí. Ukazuje i hornickou důmyslnost v budování systému kanálů a nádrží k zásobování důlních provozů vodní energií. Součástí stezky je také hornický skanzen, kde si můžete prohlédnou expozici důlní techniky a nahlédnout do zpřístupněné středověké stříbrné štoly a novodobé uranové štoly. Okrajově se dozvíte i něco o historii města, krušnohorské přírodě a ekologii. Na každé zastávce vás čeká něco zajímavého. Projdete například zajímavým ekosystémem Horkého rybníka. V okolí rybníčků, postavených na Eliášově potoce, se totiž daří množství chráněných živočichů a rostlin. Svůj pochod poté zakončíte u Šlikovského hradu, v jehož sklepích se od roku 1519 razily stříbrné tolary a odkud se vám naskytne krásný pohled na město Jáchymov a okolní krušnohorské kopce.

Celá stezka začíná v Jáchymově na náměstí a končí před muzeem. Na trase dlouhé 8,5 km vás čeká 12 poučných zastávek s informačními tabulemi, na kterých najdete i QR kódy odkazující na web s popisem dané zastávky. V Informačním centru v Jáchymově si ale můžete zakoupit také kapesního průvodce a vydat se tak na cestu za poznáním krásnou přírodou Krušných hor. A věřte, že husí kůži nebudete mít jen díky chladnějšímu horskému vzduchu.