Karlovarský kraj navštívilo v minulosti mnoho slavných osobností. Někteří z nich se v regionu objevili jen na okamžik, jiní přilnuli k syrové kráse západního koutu Čech natolik, že se sem rádi vraceli nebo dokonce zůstali několik let. Čestné místo mezi slavnými, kteří zanechali svůj nesmazatelný otisk v historii kraje, patří Johannu Wolfgangu Goethovi. Slovutný německý básník za svůj život sice nikdy nenavštívil Prahu, zato Karlovarsko měl v malíčku. Dokonce prý prohlásil, že jsou pouze tři místa, kde by chtěl žít: Řím, Výmar a Karlovy Vary. Ty navštívil mezi lety 1785 a 1823 třináctkrát a strávil v nich téměř tři roky svého života. Do krajiny svého srdce zajížděl nejen za zdravím a půvabnými dívkami, ale i na vlastivědné a mineralogické výlety.

Současné návštěvníky karlovarských lázní a okolí provází Goethovo jméno téměř na každém kroku. Goethovský kult má mnoho podob. Jeho putování po západních Čechách se ale neomezovalo pouze na vřídelní město, a tak mohou být jeho výlety zajímavou inspirací i v dnešní době. Vydejte se s námi po Goethových stopách, Karlovarský kraj jich je plný.


Karlovy Vary

Goethe považoval Karlovy Vary za nejkrásnější město světa. Proto je tu s ním spojeno hned několik míst. Básníkův fascinující zájem o krajinu západočeských lázní zachycený v jeho básních, deníkových zápisech, kresbách a geologických studiích byl příčinou vzniku Goethovského kultu. Do současnosti mu bylo věnováno na 50 knih, stovky odborných studií a tisíce článků. Přímo v Goethových šlépějích se pak v Karlových Varech můžete vydat od Grandhotelu Pupp po jeho oblíbené vycházkové trase, která dnes nese výmluvný název Goethova stezka. Goethova stezka patří k nejpůvabnějším karlovarským místům. Nejen díky bustě slavného básníka a přírodovědce, ale i díky překrásné scenérii na pravém břehu Teplé a mnoha děkovným deskám, umístěným přímo na skalním masivu nad cestou. Určitě ji nevynechejte, jedná se o unikátní přírodní galerii díkůvzdání uzdravených pacientů.

Umělcovy návštěvy v Karlových Varech také připomínají pamětní desky na domech, kde byl ubytovaný. Najdete je například na domech Bílý zajíc, Mozart nebo U Tří mouřenínů. Dalšími karlovarskými místy, které jsou s Goethovou osobou spjaty, je třeba zámek v Doubí, Poštovní dvůr, vrch U Tří křížů, kde zkoumal nerosty, a samozřejmě Vřídlo, jež zmínil v několika básních. Často vyrážel do lesů na Výšinu věčného života asi 2 km východně nad městem Karlovy Vary, kde hledal vzácné nerosty a minerály. Jeho badatelskou činnost dnes připomíná Goethova vyhlídka, která nedávno prošla kompletní rekonstrukcí a obyvatelé a návštěvníci Karlových Varů si od letošního května opět mohou vychutnat dlouho zapovězený výhled na město a okolí z místa, ze kterého se kochal i samotný Goethe.

Horní Slavkov

Dalším z míst, které Goethe při svých toulkách západními Čechy nevynechal, bylo hornické město Horní Slavkov. Přilákal ho sem jeho zájem o mineralogii a také prohlídka zdejších cínových dolů. Nakonec ovšem neodjížděl s příliš šťastnými vzpomínkami. Do dějin se zapsal jeho konflikt v místním hostinci U Červeného vola, kde mu hostinský za oběd naúčtoval tak vysokou částku, že rozlícený Goethe podal stížnost až ke krajskému hejtmanovi. V Horním Slavkově dnes návštěvu slavného umělce připomíná pamětní deska v místním muzeu v Pluhově ulici.

Svatošské skály

K místům, která se stala inspirací Goethovy tvorby, patří Svatošské skály. Žulové skalní město umělci doslova učarovalo a během svých léčebných pobytů je opakovaně navštívil. Tato národní přírodní památka je opředena mnoha pověstmi. Podle té nejznámější tu nechala vodní víla z Ohře zkamenět svého nevěrného nápadníka a celý jeho svatební průvod a právě příběh se stal jedním z inspiračních zdrojů Goethova nejslavnějšího díla o Faustovi. Dnes je okolí skal mezi karlovarským Doubím a Loktem rájem pro cyklisty, vodáky i horolezce. K místu vedou nenáročné turisticky značené stezky.

Komorní hůrka

Goethe byl vskutku renesanční člověk – nebyl pouze znamenitý literát, ale také vzdělaný přírodovědec. Byl mezi prvními, kdo tvrdil, že Komorní Hůrka je vyhaslou sopkou. Díky němu se stala světoznámou v geologické literatuře naší i v zahraničí. Účastnil se totiž sporu o jejím původu a navrhoval, aby z výzkumných důvodů kopec prokopali. Že jde skutečně o sopku, se ale bohužel zjistilo až po Goethově smrti. Naposledy činná byla podle vědců ještě na počátku čtvrtohor. Na skalku ve svahu nad štolou vytesal neznámý umělec reliéf Goethovy hlavy, který připomíná jeho bádání.

Loket

Slavný básník také několikrát navštívil Loket. Právě tady na terase hotelu Bílý kůň o došlo k osudové události, která výmarskému učenci změnila život. Ve věku 74 let požádal o ruku svou lásku devatenáctiletou Ulriku von Levetzow. Dostalo se mu ale zdvořilého odmítnutí. To se ho však dotklo natolik, že odcestoval do Výmaru a již nikdy se do Čech nevrátil. Hotel Bílý kůň funguje i v současnosti, Goethovu návštěvu v něm připomíná pamětní deska. Když už budete v Lokti, byla by škoda neprohlédnout si místní hrad, který okouzlil i slavného umělce

Hartneberk

Posledních pár dní v Čechách strávil Goethe na zámku Hartenberk u přítele hraběte Aueršperka. Vznikly tu první části jeho slavné Elegie z Mariánských lázní. Zřícenina hradu Hartenberg v Hřebenech na Sokolovsku pochází z 12. století, a řadí se tak k nejstarším památkám v Čechách. Hrad se dodnes vzpamatovává z ničivého požáru z konce minulého století. Měl však štěstí na nového majitele, který začal za pomoci dobrovolníků z celého světa vyhořelý hrad vyklízet a zvelebovat. Dnes se hlavní palác může pochlubit dvěma obnovenými patry včetně obnovené kaple sv.Tří králů. Spolek Hartenberg navíc založil sociální podnik a při obnově zaměstnává sociálně znevýhodněné občany, které vzdělává a zaučuje v řemeslech. V letní sezöně je hrad možné navštívit a vyslechnout si jeho poutavý příběh.

Jak už bylo řečeno Goethe strávil v Karlových Varech téměř tři roky svého života, takže na to projít všechna místa, která navštívil naráz, jeden den nestačí. Ale můžete se o to alespoň pokusit! 🙂