Vzdušnou čarou je to sice ze Skoků do Žlutic jen malý kousek, ale kvůli obrovské přehradě, která zatarasila cestu, musíte oklikou. A co ve Skocích? No přece legendární poutní místo, na které se před mnoha lety sjížděly davy.


Sen o Panně Marii

Kdysi v 16. století odpočíval sedlák Adam Lienert pod stromem  a zdál se mu sen o Panence Marii. To se zopakovalo ještě několikrát, sedlák nechal na místě zjevení vybudovat kapli a na stěnu umístil obraz Panny Marie. Obraz měl podle místních zázračnou moc. Dokázal uzdravovat nemocné a o Skocích se začalo brzy mluvit jako o českých Lurdech. Kaple byla rozšířena o kostel a na místo se začali sjíždět poutníci z celé Evropy. V roce 1748 jich podle záznamů přišlo do kostela až čtyřicet tisíc.

Josef II. však nedlouho potom vydal Nařízení o pořádku služeb božích a kostel začal chátrat. Po druhé světové válce byla u poutního místa navíc vystavěna přehrada, která zatarasila jedinou příjezdovou cestu a znemožnila přístup poutníkům.

Záchrana zázraku

Další ranou osudu bylo vyrabování kostelu zloději. Ti ukradli spoustu cenností, stal se však zázrak – obraz Panny Marie zůstal na svém místě. Dnes je však v kostele umístěna jen kopie, z bezpečnostních důvodů je originál uzamčen na bezpečném místě.

I když se ke kostelu nedá dostat tak jednoduše, stále láká turisty a poutníky. Kostelu ve zdevastovaném stavu se ujal Karlovarský kraj, který se spolu s premonstráty z Teplé a dobrovolníky snaží o záchranu zázračné památky.

Panenko skákavá

Znáte zlidovělé rčení Panenko skákavá? I to pochází ze Skoků u Žlutic. Vzniklo patrně ve 2. polovině 18. století, kdy zde byl zázračný obraz umístěn. Název je patrně odvozen od Panenky skokovské. Druhá legenda říká, že jméno je odvozeno ze zvláštního umístění obrazu – ten nebyl pevně připevněn a občas nad oltářem poskakoval.