Historické památky opředené legendami a zvláštní atmosféra k tomu – přesně tak by se dala popsat poutní místa Karlovarského kraje. Najdete jich tady hned několik, pojďte se s námi podívat na ty nejznámější z nich.

Poutní areál Chlum sv. Máří

Nedaleko Sokolova stojí krásný historický areál. Kostel a komplex budov bývalého kláštera patří k nejvýznamnějším barokním památkám Česka.

První zmínka o tajemném místě pochází už z roku 1341. Legenda praví, že řeznický tovaryš odpočíval pod ořechem, když tu náhle spatřil dřevěnou sošku Panny Marie s dítětem. Odnesl si ji domů, ale když se ráno vzbudil, soška byla pryč. Po pár dnech se domů vracel stejnou cestou, a co na něj čekalo pod ořechem? Hádáte správně – dřevěná soška. Opět si ji vzal domů, ale situace se opakovala. Tovaryš nechal pod lískovým keřem vystavět dřevěnou kapličku jako symbol zázračného místa. K Madoně z ořeší začaly proudit davy poutníků a Chlum se stal poutním centrem celého kraje.

Po třicetileté válce se poutě opravdu rozmohly, a tak pražský arcibiskup povýšil faru na probošství. Byl vystavěn celý nový areál včetně chrámu, ten vznikl díky projektu Kryštofa Dienzenhofera roku 1697.

Největší rozkvět přišel v 18. století, oblibu poutního místa nezastavily ani reformy císaře Josefa II. Po 2. světové válce se kostela ujali dominikáni a poutě zcela ustaly. V 50. letech se objekt proměnil v ubytovnu pro budovatele elektrárny a postupně chátral. Od počátku 90. let však areál prochází nákladnou rekonstrukcí.

Loreta ve Starém Hrozňatově

Malý kousek od Chebu, na kopci nad Starým Hrozňatovem, stojí areál Loreta s poutním kostelem sv. Ducha, který byl vystavěn v letech 1664 – 1689 chebskými jezuity. Rektor jezuitské koleje se tehdy inspiroval Loretou v Itálii. Zároveň vznikla i křížová cesta s 29 zastávkami a vyřezávanými postavami v životní velikosti. Roku 1773 byl řád jezuitů v Chebu zrušen a o areál se začala starat místní farnost. Poslední mše se na Loretě sloužila roku 1951. Roku 1952 vyhořela věž zvonice a celé poutní místo postupně chátralo. Zloději rozkradli zařízení, do budov začalo zatékat a zdi se pomalu rozpadaly.

Po roce 1989 se zde vrátili poutníci a roku 1992 založil bývalý starousedlík spolek na podporu poutního místa. Loreta je tak nyní rekonstruovaná a funkční. Každých čtrnáct dní se tu konají české mše, jednou za měsíc pak mše německá. Podle průvodců navštíví Loretu kolem deseti tisíc poutníků ročně.

Skoky u Žlutice

Mezi Žluticemi, Bochovem a Toužimí naleznete barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie, který letos oslaví 300 let od svého vzniku. Kaple založená roku 1717 ukrývala obraz Panny Marie Pomocné, který měl podle místních zázračnou léčivou moc. O jeho síle se brzy dozvěděli poutníci a kaple se stala vyhlášenou. V roce 1748 přišlo k obrazu téměř 40 tisíc poutníků, to vše skončilo po zásahu Josefa II. Kostel postupně chátral, rekonstrukce se dočkal až roku 1902 díky premonstrátům.

Po 2. světové válce byla poblíž vystavěna Žlutická přehrada, která odřízla jedinou příjezdovou cestu a kostel začal znovu chátrat. Momentálně se o místo stará Karlovarský kraj spolu s premonstráty z Teplé, dobrovolníky a občanským sdružením Pod střechou a snaží se o záchranu zázračného místa.