Jáchymovský šlikovský tolar, stříbrná mince, která dala jméno dnešní nejznámější měně na světě, patří mezi nejvýznamnější české mince ražené v 16. století. Oficiálně se začala razit  v roce 1520 v jáchymovské mincovně, a letos tak oslavila 500 let. 

 

Jak to všechno začalo?

Na české straně Krušných hor byla roku 1512 objevena stříbronosná žíla. Hluboké krušnohorské údolí oplývající stříbrem tehdy nemělo své jméno. Říkalo se mu Údolí – Thal, později Sankt Joachimsthal, tedy Údolí svatého Jáchyma, z nějž se vyvinul dnešní název Jáchymov.

Díky stříbru se někdejší malá krušnohorská osada stala významným regionálním centrem a záhy platil Jáchymov se zhruba 18 tisíci obyvateli za druhé nejlidnatější město v Čechách, hned po Praze. Jako hlavní organizátor těžby stříbra a následné ražby mincí vystupoval Štěpán Šlik, majitel nedalekého ostrovského panství.

 

Šlikovská snaha

Šlikové potřebovali uhradit norimberským bankéřům dluhy za své důlní podnikání. Tehdy však bylo zakázáno vyvážet z českého království hutní stříbro. Jako řešení se nabízela ražba mincí. Po dlouhých jednání tak dne 9. ledna 1520, umožnil zemský sněm hraběti Štěpánu Šlikovi razit ze stříbra z jáchymovského dolu vlastní mince. Ve dvacátých letech 16. století Šlikovská mincovna dodávala na mezinárodní trh miliony stříbrných mincí. Podle německého názvu města Joachimsthal se pro ně na evropských tržištích vžil název Thal, Thaler či Joachimsthaler, v českých zemích tolar. Právě tolary ukončily éru do té doby nejznámější české mince – pražského groše, kterým se v zemích Koruny české platilo od roku 1300 téměř dva a půl století.

V roce 1526 nastoupil na trůn Ferdinand I. Habsburský jako nový český král, který nehodlal trpět, aby se nějaký šlechtický rod obohacoval z něčeho, co běžně patří českému králi. Docílil toho, že v roce 1528 odebral Šlikům právo těžby. Ponechal jim jen nějaký symbolický výtěžek. Následně byli Šlikové od důlního podnikání v Jáchymově definitivně odstřiženi. Tím však příběh tolaru nekončí, pověst krušnohorské mince měla totiž ještě sílit – minimálně pokud jde o samotný název.

 

Šlikovský znak u nohou sv. Jáchyma

Rod Šliků dostal privilegium, které bylo v době renesance naprosto neobvyklé. Mohl na minci vyobrazit postavu světce sv. Jáchyma spolu se svým rodovým znakem. To bylo v celém evropském kontextu mimořádné, běžně se totiž na mincích objevovaly rodové erby vládnoucích šlechtických rodů, popřípadě zemské znaky, kdežto na téhle minci se poprvé objevuje soukromý šlechtický rod. Na druhé straně byl potom ztvárněn dvojocasý český lev a jméno krále Ludvíka Jagellonského.

Vzorem jáchymovského tolaru byla saská mince ražená v letech 1492-1525. Jáchymovský tolar jí odpovídal jak svojí váhou, tak ryzostí. Průměrná hmotnost mince byla 29 gramů a obecně platidlo vynikalo velmi kvalitním stříbrem. Mince měla takovou hodnotu, že nebyla určena k běžnému obchodování. Ani horníci v Jáchymově tak nemohli být placeni tolary. Byly určeny spíš pro finanční trhy. Na svou výjimečnou kvalitu bohužel jáchymovské tolary doplatily. Miliony mincí byly roztaveny a použity v knížecích mincovnách na území Německa k výrobě drobného nekvalitního oběživa. Proto jsou dnes jáchymovské tolary poměrně vzácné.

 

Tolar – taler – daler – dolar

Jáchymovský tolar se zobrazením českého královského lva dal vzniknout mincovnímu systému, který trval více než 350 let a rozšířil se v Evropě i v zámoří. Tolarová měna za svou existenci obsahovala mnoho mincí (i díly či násobky jako půltolar, čtvrttolar a dvoutolar) a například tolar Marie Terezie, takzvaný levantský, se zařadil mezi nejznámější mince světa.

Tolar z roku 1526

K rozšíření tolaru přispěl zejména obchod s kávou, v oblastech tureckého panství, v arabských zemích i v Africe. Tolaru tak pravděpodobně vděčí za své jméno i americký dolar. Thaler či tolar se v jiných jazycích měnil na tallero, taler, daler, dalur či daalder.

V 17. a 18. století velmi rozšířené nizozemské mince se znakem lva dostaly název leeuwendaler (také leeuwendaalder), což se uchytilo i v severoamerické kolonii Nové Nizozemsko, dnešním New Yorku, a také v britských koloniích v Americe.

Název mince se v angličtině změnil na dollar (lion/lyon dollar) a toto označení se ujalo i pro název platidla oficiálně zavedeného v USA v roce 1785. V koloniální Americe se také říkalo španělský dolar hojně rozšířené španělské stříbrné minci v hodnotě osmi reálů, takzvané „osmičce“

 

Kde sehnat jáchymovský poklad dnes?

Česká národní banka vydala u příležitosti 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů stříbrnou pamětní dvousetkorunu. Od 8. ledna je tak k dispozici 19.000 mincí. Stříbrná mince je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Vydává se ve dvojím provedení, a to v běžném a špičkovém. Ke koupi bude v Královské mincovně v Jáchymově.

Jáchymovský tolar připomíná také nová výstava, která se v sobotu 11. ledna otevřela v Královské mincovně v Jáchymově. Výstava podrobně přibližuje vznik a vývoj tolarových měn v Evropě v 16. století. Na místě kromě fotografií můžete vidět i tzv. galvanoplastické kopie mincí a užít si tak půvab trojrozměrných exponátů. Expozice nazvaná Od českého tolaru ke světovému dolaru pak potrvá do 29. března.

Výstava Od českého tolaru ke světovému dolaru