Sakrální architektura vás přivede v úžas. 

Církevní památky přitahují pozornost nejen jako místa živého duchovního dění, ale i jako architektonické skvosty s bohatými dějinami a často vynikající uměleckou výzdobou. Jako výraz díků za překonané trýzně nechává církev i šlechta stavět morové sloupy, kaple, kostelíky či křížové cesty. V Karlovarském kraji naleznete mnoho drobných staveb, jako jsou kapličky, boží muka, sochy, altánky, ale také velkolepé kostely a kláštery. Za jedny z nejpozoruhodnějších jsou považovány kostel svaté Máří Magdaleny s podzemní kryptou a pohřební kaplí s uloženými ostatky ze zrušeného hřbitova či monumentální kostel svatého Mikuláše v centru města Cheb. Další unikátní stavbou je klášter premonstrátů v Teplé s druhou největší klášterní knihovnou v Česku. 

Vžijte se do role poutníka a objevte místa opředená legendami. Ve starém Hrozňatově stojí poutní areál Maria Loreto s křížovou cestou a meditační zahradou. O areálu proboštství Chlum svaté Maří zase legenda praví, že za vznikem stojí jedna malá soška Panny Marie s Ježíškem, kde se záhadně sama vracela stále na stejné místo. Za zmínku bezpochyby také stojí posvátný okrsek v Ostrově, jde o nejstarší raně barokní stavbu v Čechách, a obnovená valečská barokní křížová cesta, kterou projdete až na návrší Kalvárie s nádherným výhledem na zámek Valeč. Objevte fascinující sakrální díla. Přinášíme vám výčet těch nejzajímavějších v Karlovarském kraji.