ŽIVÝ KRAJ

Výjimečná péče o výjimečnou destinaci.

Zvědavost či touha po informacích Vás zavedly až na náš B2B portál ŽIVÉHO KRAJE – Destinační agentury pro Karlovarský kraj.

Naším hlavním cílem je propagovat kraj jako výjimečnou turistickou destinaci, jenž pokrývá všechny dostupné segmenty cestovního ruchu.

Cíle a poslání

Spolek ŽIVÝ KRAJ – Destinační agentura pro Karlovarský kraj byl založen roku 2016 na dobu neurčitou. Jeho základními cíli jsou:

 • posilovat dobrou pověst regionu i samotné značky Živý kraj
 • zvyšování prestiže Karlovarského kraje jakožto významné turistické destinace 
 • aktivace zájmu veřejnosti 
 • zahájení spolupráce kraje napříč subjekty 
 • šíření informací o Karlovarském kraji a nabídce služeb, včetně možností kongresové turistiky  
 • postupné navýšení času stráveného pobytem návštěvníků kraje i počtu klientů lázeňských zařízení 
 • zvýšení povědomí občanů Karlovarského kraje o jejich vazbě na cestovní ruch a lázeňství

Destinační agentura chce svou činností zvyšovat zájem klientů o turistické produkty a prezentovat rozmanitou nabídku atraktivit regionu. Posilovat pozici Karlovarského kraje jako světově proslulé destinace s nabídkou špičkové lázeňské péče, jenž se zakládá na unikátních přírodních léčivých zdrojích. 

Unikátní přírodní podmínky tvořící účinné léčivé zdroje, působivá architektura ve městech s bohatou historií a jen kousek za nimi překrásná příroda plná jedinečných živočišných i rostlinných druhů. Samotná destinace tak poskytuje pestrou nabídku nejen kulturního, ale i sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie.

Na každém kroku zdejšími městy na Vás dýchá historie, náměstí i kolonády jsou jedinečnými kulturními prvky. Společně s moderními poznatky využívanými v lázeňských procedurách tak vznikají jedinečné kombinace, jenž lákají hosty po desítky let do Karlovarského kraje, nejen z celého Česka, nýbrž i ze zahraničí.

Lázeňství, historická města a okolní příroda jsou lákadlem pro pestrou škálu zákazníků, kteří mají společný zájem v poskytovaných službách. Ty mohou uspokojit jak náročnější vyhledávající nadstandardní služby, tak i turisty vyhledávající vhodnou destinaci pro výlety, trávení volného času a dovolené.

Činnosti destinační agentury

Hlavní činností Destinační agentury je především uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování byla Destinační agentura založena, přičemž se jedná zejména o:

 • zajišťování marketingu pro Karlovarský kraj v oblasti cestovního ruchu 
 • organizace veletrhů, workshopů, cílených prezentací, výstav, fam a press tripů, apod.
 • účast na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí
 • tvorba a zajištění propagačních materiálů DA 
 • správa turistického portálu Živý kraj včetně všech přidružených webů a profilů na sociálních sítích
 • zajišťování PR prezentace (print, online, outdoor, TV…) 
 • realizace konferencí cestovního ruchu a odborných seminářů
 • činnost Filmové kanceláře Karlovarského kraje

spolupráce se stakeholdery v cestovním ruchu, městy a obcemi při tvorbě a provádění destinačního managementu

 • spolupráce s podnikatelskými subjekty v rámci rozvoje cestovního ruchu, získávání podkladů pro tvorbu produktů, propagačních materiálů
 • vykonávání poradenské činnosti pro orgány obcí a měst v oblasti cestovního ruchu a lázeňství
 • spoluúčast na realizaci projektů v rámci partnerských regionů

prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje cestovního ruchu na území Karlovarského kraje

 • spolupráce s MMR ČR a agenturou CzechTourism včetně jejích zahraničních zastoupení
 • v případě potřeby podporování vhodného certifikačního systému cestovního ruchu v regionu.

Činnosti Destinační agentury vychází ze schválené Koncepce cestovního ruchu v Karlovarském kraji 2018 – 2023 (Koncepce CR)

Další činnosti

Veletrh Termín konání Expozice (sdílená s CzT / vlastní)
RegionTour Brno 16.01-19.01. sdílená Asociace krajů
Slovakiatour Bratislava 23.01.-26.01. sdílená CzechTourism
F.RE.E München 19.02. 23.02. sdílená CzechTourism
Reisemesse Dresden 31.01.-02.02. sdílená CzechTourism
IMTM Tel Aviv 11.02.-12.02. sdílená CzechTourism
Holiday World Praha 13.02.-16.02. sdílená CzechTourism
Freizeit Nürnberg 26.02.-01.03. sdílená CzechTourism
For Bikes Praha 20.03.-22.03. vlastní expozice
Euroregion Tour 2020 Jablonec 06.03.-07.03 vlastní expozice
AITF Baku 09.04.-11.04. sdílená CzechTrade
Jarní Český den v Moskvě 2020 18.03. sdílená CzechTourism
Jarní Český den v Petrohradě 2020 20.03. sdílená CzechTourism
ITEP Plzeň září vlastní expozice
Podzimní Český den v Moskvě 2020  listopad sdílená CzechTourism
Podzimní Český den v Petrohradě 2020 listopad sdílená CzechToursim
Akce/Eventy Termín konání Expozice (sdílená s CzT / vlastní)
Mattoni 1/2 maraton Karlovy Vary 16.5.2020 vlastní expozice
Týden sousedů Schwandorf 20.5.-24.5. vlastní expozice
Hornické dny 6.6.-7.6. vlastní expozice
Karlovy Vary City Triathlon 28.8.-30.8. vlastní expozice
Den cyklostezky Ohře červen vlastní expozice

Dovolujeme si vám touto cestou nabídnout možnost prospektového servisu na vybraných akcích za poplatek 1 000Kč a zveřejnit jejich seznam pro Vaši lepší orientaci. 

Zájemci o prospektový servis nechť doručí své materiály na adresu: Závodní 84a, 360 06 Karlovy Vary 

vždy nejpozději 14 dní před konáním veletrhu. V případě veletrhů konaných na území Ruské federace pak nejpozději jeden měsíc před konáním veletrhu.

Objednávka ke stažení

3k platforma

Konference

V zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje se ve středu 11. 12. 2019 uskutečnil v pořadí již 8. ročník Regionální konference cestovního ruchu, která je každoročně určena všem, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu nebo se v rámci neziskového sektoru v této oblasti angažují.

Program konference byl letos zaměřen převážně na prezentaci činností aktérů cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Účastníkům se představily i méně známé aktivity realizované na území regionu, které velkou mírou přispívají ke zlepšení kvality turistické nabídky. Konference se účastnili odborníci
z oblasti cestovního ruchu, mezi kterými byli zástupci měst a obcí, profesionální průvodci, zástupci ubytovatelů, informačních center, památkových objektů a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Karlových Varech.

Všechny hosty přivítal organizátor konference a předseda Destinační agentury pro Karlovarský kraj, Ing. Petr Židlický, který zahájil program prezentací aktivit destinační agentury za rok 2019 a plánů pro rok 2020. Ve své prezentaci uvedl statistiky návštěvnosti kraje, představil realizované kampaně v online prostředí a také hlavní a vedlejší marketingová témata, na která se v příštím roce činnost destinační agentury zaměří. Účastníci byli vyzvání k užší spolupráci a využití služeb, které jim destinační agentura nabízí. Ve druhé prezentaci představila Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu, činnost odboru, dotačních titulů pro rok 2020 a aktuální informace o Institutu lázeňství a balneologie. Informace o digitálním marketingu představil účastníkům v rámci své prezentace Ing. Petr Volf, jednatel společnosti Besocial, digitální agentury, která je partnerem Destinační agentury. V další prezentaci představil Mgr. Ondřej Špaček, expert v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, základní principy destinačního managementu
a modely spolupráce v regionech.

Druhý blok přednášek odstartovala Mgr. Monika Havlová, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, která představila podrobně projekt IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020. Následovala prezentace Ivany Vaňkové, která představila zajímavý projekt Skryté příběhy – neobyčejné rodinné výlety s poutavou pátrací hrou. Do projektu se již zapojila některá města jako např. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a některé památky jako např. hrad Loket či zámek Kynžvart. Předposlední prezentace se ujal Ing. Marek Poledníček, místostarosta města Ostrov, který přiblížil zajímavé turistické cíle a představil novinky a strategii cestovního ruchu pro rok 2020. Regionální konference byla zakončena prezentací nových turistických cílů a marketingového plánu na rok 2020 v Mariánských lázních. Ing. Jana Palacká, vedoucí rozvoje lázeňství a cestovního ruchu a Bc. Barbora Tintěrová, vedoucí pobočky informačního centra, pohovořily také o založení lokální destinační agentury.

Další informace

Lucie Tereková
ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
terekova@zivykraj.cz
734 164 020

Pořadatel / organizátor

ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
Závodní 379/84a, 360 06 Karlovy Vary

Přílohy:

Regionální konference cestovního ruchu 2018

Informace pro profesionály cestovního ruchu v Karlovarském kraji

10. prosince 2018

Letošní 7. ročník Regionální konference cestovního ruchu se uskutečnil v konferenčních prostorách hotelu Dvorana v Karlových Varech dne 10.12.2018. Konference se zúčastnilo téměř 70 profesionálů z oblasti cestovního ruchu, mezi kterými byli profesionální průvodci, zástupci ubytovatelů, informačních center, vlastníci a provozovatelé památkových objektů a další.

Program konference byl zaměřen převážně na prezentaci novinek a činností aktérů cestovního ruchu v Karlovarském kraji, přičemž se účastníkům představily i méně známé aktivity realizované na území regionu, které však velkou mírou přispívají ke zlepšení kvality turistické nabídky.

Všechny hosty přivítal organizátor konference a předseda Destinační agentury pro Karlovarský kraj, Petr Židlický, který představil program konference a poté zahájil program prezentací aktivit destinační agentury a plánů pro rok 2019. Ve své prezentaci uvedl statistiky návštěvnosti kraje, představil realizované kampaně v online prostředí a také vyzval účastníky k užší spolupráci a využití služeb, které jim destinační agentura nabízí.

Ve druhé prezentaci představil Ing. Arch. Vojtěch Franta aktivity oddělení cestovního ruchu a lázeňství Karlovarského kraje. Posluchači byli informováni o vizích pro rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji a dále podrobněji seznámeni s informacemi o novém nastavení dotačního titulu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu, a také o plánovaném založení Institutu lázeňství a balneologie, který bude mít na starost mimo jiné vědecké výzkumy. Zástupce společnosti Müller Productions představil všem zúčastněním projekt Zimní olympiády dětí a mládeže, kterou bude Karlovarský kraj pořádat v lednu 2020. Během této prezentace byli všichni účastníci konference vyzváni, aby se zapojili do propagace této skvělé akce. Poslední prezentací dopoledního bloku byla video prezentace pana Petra Mikšíčka, který seznámil všechny hosty s jeho projektem Great Walks, který se zaměřuje na výlety po Krušných horách a zaznamenávání zapomenutých míst do krátkých filmových sekvencích.

Druhý blok konference zahájil pan RNDr. Michal Urban, který přítomné seznámil s aktuálním stavem nominací Karlovarského kraje na Seznam světového dědictví UNESCO. Následovala prezentace zástupce Klubu českých turistů, pana Ladislava Zoubka, který přiblížil záměr realizace dálkové pěší trasy – Hřebenová trasa Krušných hor západ. Předposlední prezentace se ujal Mgr. Pavel Matala z Aše, který ve své prezentaci pozval všechny hosty na Ašsko a představil jejich nabídku výletních míst. Regionální konference cestovního ruchu pro Karlovarský kraj byla zakončena prezentací zástupce Ski areálu Klínovec, který představil novinky v areálu pro sezónu 2018/2019, rozšíření lyžařských tras a také plány do budoucna.

Přílohy:

Foto z konference:

Regionální konference cestovního ruchu 2017

Informace pro profesionály cestovního ruchu v Karlovarském kraji

4. prosince 2017

V zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje se dne 4. 12. 2017 uskutečnil v pořadí již 6. ročník Regionální konference cestovního ruchu, která je každoročně určena všem, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu nebo se v rámci neziskového sektoru v této oblasti angažují.

Program konference byl zaměřen převážně na prezentaci novinek a činností aktérů cestovního ruchu v Karlovarském kraji, přičemž se účastníkům představily i méně známé aktivity realizované na území regionu, které však velkou mírou přispívají ke zlepšení kvality turistické nabídky.

S úvodní zdravicí vystoupila hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová, která seznámila účastníky s hlavními záměry a plány Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Propagaci kraje od začátku roku zajišťuje Destinační agentura pro Karlovarský kraj. Předseda spolku Petr Židlický seznámil posluchače s již realizovanými, ale také plánovanými aktivitami na rok 2018 a vyzval účastníky k užší spolupráci a využití služeb, které jim Destinační agentura nabízí. Ve druhé prezentaci nastínil Petr Volf z digitální agentury BeSocial jak uspět v konkurenci dnešního Online světa. Hned po něm se ujala slova Hana Zajíčková z agentury CzechTourism a informovala o Standardech Českého systému kvality služeb, jehož cílem je podpořit kvalitu ve službách v oblasti cestovního ruchu. Martin Janouš z Karlovarského infocentra prezentoval koncept rozšíření Turistické Karlovarské karty na Karlovy Vary Region Card. O možnosti zápisu Lázeňského trojúhelníku na seznam kulturního dědictví UNESCO informoval Ing. Arch. Vojtěch Franta.

O vzniku pobočky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech pro studium fyzioterapie informoval Jan Klíma. Vyprávění o pramenech v Mariánských lázních se zhostil Radek Míka a představil nový interaktivní „Zápisník mého pohárku“. Ladislav Zoubek z Klubu českých turistů pak mluvil o již 60. letním turistickém srazu, mezinárodně vyhledávaná akce má potenciál do kraje přilákat široké množství turistů. Účastníci si mohli zasoutěžit se Zdeňkem Suchanem v rámci prezentace stále populárnější cyklo přepravy CykloEGRENSIS. O popularizaci Františkových Lázní, hradu Seeberg a přírodní rezervaci SOOS prostřednictvím významných osobností a poutavých příběhů hovořil ředitel Městského muzea Františkových Lázní Štěpán Karel Odstrčil. Na závěr seznámil Jiří Hanek účastníky konference s vizí přeměny Karlovarského kraje v Kreativní region.

Přílohy:

Foto z konference:

Workshopy

Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj ve spolupráci s agenturou CzechTourism připravila ne 16.4.2019 workshop s názvem „Think outside the box“, jehož cílem bylo seznámit přítomné s novými trendy a změnami v cílových skupinách turistů, koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji a možnostmi měření přínosů z cestovního ruchu a efektivity destinačních společností.

Workshop se konal v prostorách hotelu Thermal a přítomno bylo více jak sto účastníků z řad hoteliérů, cestovních kanceláří, informačních center, průvodců a také krajské a obecní samosprávy. Své poznatky a aktuální informace zde prezentovali předseda destinační agentury pan Petr Židlický, vedoucí oddělení marketingového výzkumu agentury CzechTourism paní Soňa Machová, expert v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje pan Ondřej Špaček a pan Ladislav Klika ze společnosti MindBridge Consulting a.s zabývající se výzkumem trhu a marketingovým poradenstvím.

Na soubor přednášek následně navázala moderovaná diskuze, která nabídla prostor pro dotazy jednotlivých účastníků. V rámci této diskuze se řešilo několik zajímavých témat, mimo jiné například otázka možných dopadu aktuálních nominací v rámci UNESCO, problematika nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců ve službách, realizace mezioborových produktů a mnohé další.

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Jižní Koreji ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Soulu pozvali Karlovarský kraj, aby se zúčastnil travel workshopu nazvaného „Města jako brány do regionů: 5 smyslů České republiky“, který se konal 26. listopadu 2018 v Soulu. Účastníci měli možnost napřímo oslovit široké spektrum jihokorejských cestovních kanceláří a tour operátorů na nejvyšší úrovni působících mimo jiné na půdě České republiky, kteří k nám vozí korejské turisty.

Touto akcí se ZZ Korea snažilo aktuálně reagovat na velké proměny na korejském trhu, mezi které patří například prodlužování balíčkových itinerářů v ČR či nástup nového segmentu cestování rodin s dětmi. Novým trendem je i vzrůstající obliba produktů Fly and Drive spojeného s cestováním půjčenými automobily nejen po České republice, ale i Rakousku a Německu.

Cílem workshopu bylo zároveň představit hlavní destinační témata agentury CzechTourism ke korejskému trhu na 2019, jimiž jsou pražské „umělecké čtvrti“, moravská metropole „Brno cool“ či dále kampaň Města jako brány do regionů – 5 smyslů České republiky. V jejím rámci se bude ZZ Korea soustředit na destinace: Karlovy Vary, Plzeň, Olomouc a Litomyšl.

Workshopu se zúčastnilo přes 40 zástupců cestovních kanceláří a tour operátorů, kteří projevili veliký zájem o rozšíření své nabídky zájezdů mimo Prahu a Český Krumlov. Zástupce destinační agentury pro Karlovarský kraj se zaměřil na obohacení stávajících itinerářů například zapojením návštěvy rozhledny Diana, muzea J. Bechera nebo sklárny Moser. Dále byly představeny i turistické cíle mimo Karlovy Vary, například hrad Loket, Boheminium park v Mariánských Lázních nebo golfová hřiště z celého kraje. Prezantace Karlovarského kraje byla mimochodem nejlépe hodnocenou prezentací v rámci cxelého workshopu.

Ze schůzek, kterých se účastnil zástupce destinační agentury pro Karlovarský kraj vyplynulo, že ředitelé několika největších cestovních kanceláří a tour operátorů, se chystají na osobní návštěvu Karlových Varů kvůli navázání kontaktů a lepší propagaci destinace na korejském trhu. Destinační agentura má v plánu uspořádat setkání se všemi řediteli a na místě představit to nejlepší z Karlovarského kraje.

Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj připravila pro odborníky z oblasti cestovního ruchu workshop na téma digitální marketing pro cestovní ruch. Tento se konal dne 17. 5. 2018 a zapojilo celkem 35 účastníků z řad zástupců informačních center, hotelů, cestovních kanceláří, ale také například muzeí.

Workshop probíhal formou obsáhlé prezentace, kterou vedl ředitel digitální agentury BeSocial, pan Petr Volf, který přítomné seznámil nejen s důležitými statistikami, ale zmínil také aktuální trendy a jejich předpokládaný vývoj, uvedl zajímavé příklady z praxe, zmínil efektivní způsoby prezentace v online prostředí a v neposlední řadě představil několik nástrojů, které mohou subjekty využívat pro tvorbu atraktivního obsahu. Prezentace probíhala formou interakce mezi přednášejícím a posluchači, takže bylo možné se ptát na konkrétní případy a jejich řešení. Účastníkům byla nabídnuta také konzultace týkající se konkrétních požadavků v rámci online marketingu.

Rozhodně se nejednalo o ojedinělou akci. Destinační agentura by na toto ráda navázala a do budoucna připravila sérii workshopů pro profesionály v cestovním ruchu, ale i začínající firmy a subjekty, které se na cestovním ruchu v Karlovarském kraji podílí.

Prezentaci z workshopu můžete stáhnout níže.

Ke stažení:

Aktuality

Zimní kampaň “Jedna destinace, dvojnásobné zážitky”

16. 12. 2021|

Klasický nebo aktivní odpočinek? Návštěvníci si už nemusí vybírat, v Karlovarském kraji totiž najdou obojí. Destinační agentura spustila v polovině prosince zimní kampaň, která v rámci duálních vizuálů představuje vždy jednu aktivní a jednu klasickou ...

Zimní příloha “Milujeme zimu v Karlovarském kraji”

7. 12. 2021|

V zimní příloze s názvem "Milujeme zimu v Karlovarském kraji", která vychází již tento víkend, se můžete těšit třeba na přehled skiareálů a mapu běžeckých tratí v Krušných horách. Vychází v těchto médiích jako MF ...

ANKETA Kraj mého srdce – X. ročník

2. 12. 2021|

Konec roku 2021 nabízí tradiční ohlédnutí za turistickou sezonou v regionech. Turisté, návštěvníci, cestovatelé nebo třeba jen cestující, mají možnost zhodnotit své dojmy v této oblasti. Anketa Kraj mého srdce mapuje míru popularity krajů České ...

Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

Závodní 379/84a
360 06 Karlovy Vary – Dvory

E-mail: info@zivykraj.cz
Telefon: +420 354 222 243

IČ: 05309964
DIČ: CZ05309964

Datum vzniku a zápisu do obchodního rejstříku – 29. srpen 2016
→ Veřejný rejstřík a sbírka listin

Petr Židlický
+420 354 222 243, +420 736 650 129
zidlicky@zivykraj.cz

Lenka Jungová
+420 354 222 680, + 420 734 164 024
jungova@zivykraj.cz

Lucie Tereková
+420 354 222 681, +420 734 164 020
terekova@zivykraj.cz

Josef Slunečko
+420 354 222 682, +420 736 650 301
slunecko@zivykraj.cz