Jednou z nejvýznamnějších zámeckých zahrad střední Evropy byla zahrada v Ostrově. Neměla v českých zemích obdoby. Byla pojímána jako mimořádné umělecké dílo a pro svou jedinečnou úpravu byla v minulosti označována jako „osmý div světa“.

Multimediální expozice „ZÁMECKÁ ZAHRADA V PROMĚNÁCH ČASU“ představuje vývoj zámecké zahrady v Ostrově ve všech jejích slohových etapách a prezentuje předlohy, které vedly k vytvoření její skvostné podoby. Expozice přibližuje vývoj zahradního umění a současně upozorňuje i na areály, pro které ostrovská zahrada sloužila jako předobraz a vzor.

Vévodům sasko-lauenburským i markrabatům bádenským, kteří drželi město po více než 150 let, se v Ostrově podařilo vybudovat velkolepý dvůr, který se stal proslulým uměleckým a kulturním centrem, kde se křížily četné podněty z mnoha oblastí jižní a západní Evropy a které naopak vyzařovalo své podněty do vzdálených oblastí a zemí. V Ostrově působilo značné množství znamenitých umělců, skutečných osobností své doby, i dnes již částečně zapomenutých tvůrců, kteří zde vytvořili jedinečné barokní skvosty. S péčí budovaná rezidence v Ostrově se měla vyrovnat pařížskému i vídeňskému dvorskému prostředí. Obraz města Ostrova tak velmi silně a natrvalo poznamenala barokní architektura, která zde zanechala mimořádné množství uměleckých památek, ba přímo pokladů.
K významným fenoménům baroka a barokního umění patřila tvorba zahrad a úprava krajiny. Zámecká zahrada v Ostrově v průběhu svého více než tří a půl století trvání zaznamenala čtyři (a dnes již celkem pět) vývojových slohových etap, které expozice představí.

Expozice „ZÁMECKÁ ZAHRADA V OSTROVĚ V PROMĚNÁCH ČASU“ navazuje na stálou expozici vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských v kapli sv. Anny v Klášterním areálu – Posvátném okrsku, nazvanou OSTROV V EVROPĚ – EVROPA V OSTROVĚ.


Více informací na www.icostrov.cz/zahradaostrov/
Expozice se nachází na Zámku Ostrov v sala terreně a navštívit ji můžete od úterý do neděle 9:30 – 17:00 hod. (květen – říjen), úterý až neděle 8:30 – 16 hod. (listopad – duben).
Poslední možná návštěva 30 min. před zavírací dobou, vstupné 60 Kč/osob (pro vybrané skupiny snížené vstupné)