Ve třetím, posledním díle našeho seriálu se podíváme na zoubek gotickým památkám v našem kraji. Shodou okolností většina z nich byla vystavena původně v románském slohu, ale v průběhu času prošla proměnou právě do historicky navazující gotiky. Ta došla svému rozkvětu ve vrcholném středověku a pokračovala zhruba do 15. století, než ji nahradila renesance. Nejpatrnějším znakem, jak gotickou stavbu rozeznat je typický lomený oblouk, dále také vertikalismus či fiály, drobné ozdobné věžičky na střechách.

Zámek Chyše

Tento novogotický zámek si můžete důkladně prohlédnout prostřednictvím dvou prohlídkových okruhů. První z nich vám představí zejména interiéry zámku jako takového a druhý z nich je věnován spisovateli Karlu Čapkovi, který zde po nějakou dobu pobýval. V areálu tohoto novogotického zámku poblíž hranic kraje naleznete mimo jiné také zámecký pivovar, a tak vaši návštěvu můžete spojit s vynikajícím obědem doplněným o ochutnávku piva vařeného dle staročeských receptur. Vytrávit a svou návštěvu zakončit pak můžete v přilehlém zámeckém parku.

Hrad Loket

Jedna z nejnavštěvovanějších hvězd našeho kraje, hrad Loket, není jen letním dějištěm mnoha koncertů a dalších kulturních akcí, ale také gotický hrad, který stojí za prohlídku. Původně románský hrad ze 13. století dnes nejvíce láká svou expozicí hradního vězení s věrnou ukázkou útrpného práva, ale projít si můžete sbírku exponátů spolu s legendárním pozůstatkem největšího meteoritu, který kdy dopadl na území naší republiky. Pravou gotiku pak objevíte především v nástěnných malbách z dob vlády krále Václava IV.

Kostel sv. Mikuláše v Chebu

Původně románská bazilika ze 13. století, později gotický kostel, dnes stavba, ve které poznáte kromě gotiky i baroko a původní románský sloh. Tento kostel zkrátka kombinuje rovnou několik uměleckých směrů a tak by byla škoda ho při návštěvě Chebu minout. Uvnitř se při vstupu nezapomeňte podívat nad sebe, kde se pohledem setkáte s 9 vytesanými obličeji stavitelů kostela. Pokračujte k románské křtitelnici již z počátku 13. století a nepřehlédněte ani barevné skleněné vitráže a fresky na nosných sloupech.

Hrad Seeberg

Je opět kombinací více uměleckých slohů, jelikož jižní palác je gotického stylu, ale podařilo se zachovat i původní románskou čapí věž. Hrad dnes slouží výhradně jako muzeum, kde si můžete prohlédnout interiér s nábytkem z 19. století a hradní kuchyni s původním nádobím. V čase vás pak přenese návštěva malého skanzenu, který barvitě ilustruje život venkovanů právě v 19. století. V létě navíc hrad ožívá dalšími tématickými akcemi, jako například tradičním jarmarkem, festivalem vína nebo nejrůznějšími kulturními akcemi.