Že vaše děti nebaví škola? A vy byste je rádi naučili něco nového o vašem kraji? Vyrazte na výlet naučnou stezkou. Projdete se na čerstvém vzduchu a ještě se zábavnou formou dozvíte spoustu zajímavých informací.

Kladská

Přírodní rezervace Kladské rašeliny je jednou z největších a nejstarších na Karlovarsku. Najdete ji v CHKO Slavkovský les, součástí rezervace je i 1,6 km dlouhá naučná stezka Kladská. Začíná před loveckým zámečkem a vede kolem Kladského rybníka okrajem přírodní rezervace Kladské rašeliny. Stezka je zaměřena na biologii, geologii a historii, seznámí vás třeba s historií osady Kladská, s lesními porosty, faunou, vznikem vrchovišť a rašelinišť či květenou. Na osmi informačních tabulích si přečtete i zajímavosti o Slavkovském lese a o historii středověké těžby cínu. Procházka je to nenáročná, vede po rovině a je vhodná i pro kočárky.

Blatenský příkop

Blatenský příkop se začal budovat už v roce 1540, o čtyři roky později byl dokončen a staral se o přívod vody do dolů v Krušných horách. Dnes už nefunguje, ale roku 1980 byl vyhlášen technickou památkou a podél příkopu byla vybudována naučná stezka. Ta měří, stejně jako příkop, skoro 12 kilometrů a má celkem 23 zastávek. Dozvíte se zajímavosti z ekologie, historie, lesnictví a hornictví.

Poohří

Kolem řeky Ohře se vine 3,5 kilometrů dlouhá naučná stezka Poohří. Ta je zaměřena na historii, přírodu a zajímavosti povodí řeky Ohře. Seznámí vás s historií Poohří, vegetací, geologií, vodním dílem Skalka či historickým osídlením Poohří. Trasa je vhodná pro rodiny s dětmi, turisty i cyklisty a její zdolání vám bude trvat dvě až tři hodiny.

Andělská hora – Kyselka

Zdatnějším turistům je určena stezka z Andělské hory do Kyselky, která s odbočkami měří až 18 kilometrů, bez odboček pak 10 kilometrů. Stezka začíná za kostelem, u schodiště k hradní zřícenině a vede přes Štichlův mlýn, Šemnickou skálu a Skalky skřítků. Dozvíte se toho spoustu, třeba pověst o založení hradu na Andělské hoře, pověst o odchodu skřítků, zajímavosti o pramenech Doupovských hor či o evropské ekologické síti EECONET.

Lubsko

Středně náročná stezka Lubsko měří 9 kilometrů, je vhodná pro pěší i cykloturistiku a seznámí vás s historií mikroregionu, rozvojem průmyslu a zemědělství, geologií a ekologií místní krajiny. Na 17 informačních tabulích si tak přečtete třeba o známé soše houslaře, tradici houslařství, farním kostele sv. Ondřeje, začlenění Lubska do širší krajiny, půdních typech na Lubsku, chráněných biokoridorech nebo třeba o živočišných druzích na Lubsku.