Kyselka leží asi 11 kilometrů severovýchodně od Karlových Varů v krásném lesnatém údolí řeky Ohře na okraji Doupovských hor. Město proslavily městské lázně a především slavná Mattoniho minerální voda, která zde pramení.

 

Trocha historie

Existence zdejších léčivých pramenů byla známa už před staletími, první písemně dochovaná zmínka o nich pochází z roku 1522.  Za pití „Bukové kyselky“ se nejprve muselo platit, až v roce 1687, kdy už bylo místo v širokém okolí dobře známo, povolila místní vrchnost svým poddaným kyselku popíjet zdarma. Počátky lázeňského využívání zdejších vydatných pramenů sahají do roku 1793, kdy nového držitele panství, hraběte Johanna Josefa Stiebara z Buttenheimu, napadlo minerální vodu vyvážet a zřídil tu proto továrničku na výrobu kameninových džbánků, do nichž se minerálka stáčela. Kysibelská voda tehdy poprvé opustila zřídelní prameny a putovala do okolí k uživatelům. Následně vznikly prodejní pobočky minerální vody v Karlových Varech, Praze a Vídni. První lázeňské budovy tu byly postaveny na počátku 19. století. Sláva lázní a chutné vody postupně rostla, až přilákala k návštěvě i řeckého krále Otu I., na jehož počest bylo nazváno hlavní zřídlo. Největší rozkvět však lázně zažily právě za Heinricha Mattoniho, který si hlavní pramen pronajal, začal jej stáčet do skleněných lahví a vyvážet do celého světa. Za zisky z prodeje vody Mattoni nakonec lázně i s okolními pozemky zakoupil a následně velkoryse přebudoval a rozšířil. Postupně tu do své smrti postavil novou kolonádu, budovy sanatorií, vodoléčebný ústav, hotely, restaurace, promenády, lanovou dráhu, kapli sv. Anny, své monumentální sídlo („Zámeček“), vodní elektrárnu a budovy stáčírny. Nakonec do obce přivedl i železnici, aby lázeňský klid nerušily povozy, rozvážející minerálku. Celkově za jeho éry lázně velmi rozkvetly a po jeho smrti už nikdy takové prosperity nedosáhly. Mattoniho potomci nicméně drželi tento majetek až do konce 2. světové války.

 

 

Úpadek a vzkříšení lázní

Dvě světové války zavinily obecně úpadek lázeňství po celé republice. Po 2. světové válce byl majetek dřívější firmy Heinrich Mattoni v Kyselce znárodněn a došlo k rozhodnutí, které bylo pro budoucí vývoj Kyselky zcela nešťastné, a sice oddělení činnosti lázní od stáčírny minerálních vod. Z lázní vznikla v rámci podniku Československé státní lázně a zřídla dětská ozdravovna a areál začal postupně upadat. Po privatizaci v 90. letech rozvinul nový vlastník stáčírny Mattoni, společnost Karlovarské minerální vody a.s. (KVM) do dnešní úspěšné podoby. Lázně však po nepovedené privatizaci, kdy střídaly jednoho majitele za druhým, začaly chátrat. Dominantní část lázeňského komplexu dnes vlastní a opravuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, za finanční podpory KMV, která zároveň přímo provádí opravy dalších historických budov v Kyselce. Hlavní úsilí se zaměřuje na obnovu Mattoniho vily, obnovu Ottova pavilonu a vily Vilemíny.  Obecně prospěšná společnost se začala věnovat také obnově bývalé Mattoniho expedice, odkud se kdysi rozvážely vyrobené nápoje. 

 

Za čím vyrazit do Kyselky

Přestože je někdejší sláva městských Lázní Kyselka u Karlových Varů dávno minulostí, lokalita má dodnes nejen funkční minerální prameny, ale i své osobité kouzlo. Rozhodně se nemusíte bát, že zde není nic k vidění. Kdo navštíví Kyselku, neměl by minout Mattoniho muzeum, které vás nechá nahlédnout do historie slavné značky Mattoni a jejího zakladatele.  

 

 

Vynechat byste neměli také Mattoniho vodopád. Naleznete ho v parku bývalých lázní. Jedná se o umělou kaskádu, kterou si nechal za svou vilou postavit na začátku 19. století Heinrich Mattoni. Nejvyšším bodem vodopádu je uměle vytvořená jeskyně., v níž najdete ve skále usazené pítko. Ochutnat místní minerální vodu můžete právě pod Mattoniho vodopádem u volně přístupného jezírka. Přejdete-li most přes řeku naleznete ve zdejší Růžové zahradě původní Pitnou halu, která dnes slouží jako kino.

A pokud byste toho ještě neměli dost, vydejte se na Mattoniho stezku, která návštěvníkům poskytuje informace o historii Kyselky a o budovách bývalých lázní, jež postupně prochází stavební obnovou. Trasa naučné stezky je vedena z velké části po původních promenádních cestách z dávných dob Mattoniho, kdy byly ještě hojně využívány tehdejšími turisty a jsou i v dnešní době průchozí. V průběhu trasy stezka upozorňuje na téměř zaniklá odpočinková místa, vyhlídky, parky, altány a podává podrobnější informace o přilehlých stavbách. 

 

 

Nad Lázněmi Kyselka pod vrcholem Bučiny se vypíná desetimetrová kamenná věž, kterou nenechal postavit nikdo jiný než slavný podnikatel Heinrich Mattoni. Kamenná válcová rozhledna dosahuje celkové výšky 13 m. Z vyhlídkové plošiny se nabízí výhled do údolí řeky Ohře s obcemi Kyselka a Radošov s částí hraničního pohoří Krušné hory s Klínovcem a na část Doupovských hor. Na rozhlednu vystoupáte z centra obce Kyselka kolem zchátralých lázeňských budov a Ottova pramene po červené turistické trase. Náročná procházka s velkým převýšením po kamenitých lesních cestách je dlouhá asi 1,5 kilometru. Za vysilující výšlap však budete odměněni nádherným výhledem.

O letních prázdninách jezdí každou sobotu z Karlových varů do Kyselky a zpátky Mattoni expres. Udělejte si k pramenům nejznámější české minerální vody výlet historickým motoráčkem. Svezete se po vlečce firmy Mattoni, po níž běžně osobní vlaky nejezdí, připomeňte si slavnou éru této lokality a využijte příjemně svůj pobyt v malebné části údolí Ohře. 🙂