Na samém okraji Slavkovského lesa, na horním toku stejnojmenné řeky, najdete město Teplá. Místo s bohatou historií a úžasnými památkami stojí za návštěvu. Přestože se jmenuje Teplá, klimatické podmínky jsou spíš drsné, město totiž leží na náhorní plošině. Tak se teple oblečte a vyrazte na výlet.

Blahoslavený Hroznata zakládá klášter

Ve 12. století vládl v oblasti dnešní Teplé a Mariánských Lázní český šlechtic Hroznata. A právě ten nechal vystavět kolem roku 1193 premonstrátský klášter a vzápětí do něj povolal řeholníky z pražského Strahova. I Hroznata se stal řeholníkem a vstoupil do řádu kláštera.

Po Hroznatově smrti čelil klášter těžkým časům. Otřásla jím třicetiletá válka, kdy městem procházela vojska, která klášter plenila a ničila. Další škodu nadělaly pruskorakouské války v 18. století, v roce 1950 byl klášter uzavřen a po dalších 28 let sloužil jako kasárna Československé lidové armády. Řádu premonstrátů byl klášter navrácen až v roce 1990 ve značně zpustošeném stavu.

Klášter dnes

Klášter se postupně rekonstruuje a jeho sláva se pomalu navrací především díky premonstrátům. Posláním premonstrátů je práce s lidmi, proto dnes řeholníci působí jako kněží v okolních farnostech, jejich každodenní modlitby v klášteře jsou volně přístupny poutníkům a každou neděli se v klášterním kostele koná mše. Klášter nabízí také několik prohlídkových okruhů – průvodce vám povypráví to nejzajímavější, co se za posledních 800 let v klášteře událo, ukáže rekonstruované sály a provede vás knihovnou s přibližně stovkou tisíc svazků. V areálu najdete i krásný park s rybníčkem a křížovou cestou. V rybníku si navíc můžete ulovit rybku, kterou vám v klášterní kuchyni s radostí připraví k večeři.

Premonstráti navíc zřídili Hroznatovu akademii, která sídlí v jižním křídle kláštera. Kulturně-vzdělávací centrum nabízí spoustu volnočasových aktivit pro lidi všech věkových skupin. Kromě prohlídek kláštera pořádají například tvořivé dílny a workshopy s výtvarnou, keramickou či fotografickou tematikou, výstavy, koncerty nebo vzdělávací programy pro školy.

V létě je otevřeno každý den, od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin, v neděli pak od 11 do 17 hodin. Za vstup dospělí zaplatí 100 korun, děti do 10 let mají vstup zdarma.

Hroznatova lípa a tepelský mlýn

V areálu však najdete mnohem víc než jen samotný klášter. Roste tam třeba slavná Hroznatova lípa. 41 metrů vysoký strom je starý více než 250 let. V areálu vás čeká i klášterní muzeum, kostel, hospodářský dvůr, opatská zahrada, skleník, historický mlýn a barokní sýpka.